||

Falcon-180B nowy najsilniejszy czatbot open source

Nowinka ze świata open source, czyli tych modeli, które można sobie prywatnie i offline odpalać na swoim komputerze. One w sumie dobrze mierzą rozwój AI, bo pokazują, w jakim stopniu społeczeństwo rozumie tę technologię.

Falcon-180B ma 180 miliardów paramaterów. Llama 2 (teraz już drugi największy model open source) ma 70 miliardów par. ChatGPT-3.5 ma 175 miliardów, a GPT-4 1.76 trylionów. Falcon-180B był trenowany na 3.5 tryliona tokenów. GTP-4 na 20T, a GTP-3.5 na 300 miliardach. Wytrenowanie GPT-3 kosztowało 4.6 mln USD. Do GTP-4 nie ma oficjalnych danych, ale przypuszczenia są od 63 do 200 mln USD.

OPIS: https://huggingface.co/blog/falcon-180b

DEMO: https://huggingface.co/spaces/tiiuae/falcon-180b-demo

ŹRÓDŁO: Tomasz: https://www.facebook.com/groups/886325572551447/?multi_permalinks=1044194556764547

Bing / Dall-E prompt

Ilustracja do wpisu wykonana z użyciem AI – jednak najwyraźniej przeciążony, bo nie dodaje napisów…

falcon flying over snowy hills, place text on image: „Falcon-180B”, make it comix style

falcon flying over snowy hills, text on image: „Falcon-180B”, photorealistic

Jak ktoś chce zobaczyć co potrafi nowy Dall-E 3 w bezpłatnej wersji na Bing, gdzie obecnie czas oczekiwania na wygenerowany własny obraz to 2 godziny (cóż, ludzie obsiedli tak jak w sierpniu obsiedli Stable Diffusion po premierze). To zapraszam pod poniższy link, gdzie podaję przykłady promptów i wygenerowane obrazy, pisze (zdawkowo) o tym, co mi sie nie podoba oraz o tym co mi się podoba. Zapraszam tutaj:

https://serwerowy.com/202309-generowanie-obrazow-za-pomoca-bing-dall-e-sztuczna-inteligencja.html

Podobne wpisy