||

Podstawowa budowa prompta ChatGPT

Jeżeli traktujemy ChatGPT jako asystenta, najczęściej wyróżnia się rolę, zadanie i format jako podstawowe elementy budowy prompta. Domyślna rola ChatGPT to „pomocny asystent”, o czym można się przekonać w Playgroundzie. Jest uniwersalna, ale warto ją precyzować. Naszemu asystentowi należy następnie przypisać zadanie, i aby pomóc mu być bardziej konkretnym, warto zawrzeć kontekst i szczegóły. Do wszystkiego można również dodać format, w jakim odpowiedź ma być zapisana, oraz jej ton.

Tutaj prompt i wygenerowane odpowiedzi

GPT-3.5 https://chat.openai.com/share/bdfb0fd8-8a1e-4a29-b5a1-d33e515c7827

GPT-4 https://chat.openai.com/share/3994eec1-3128-4a90-b1f4-e3a33c1a119a

ŹRÓDŁO: Lead Akademia: https://www.facebook.com/groups/886325572551447/?multi_permalinks=1043968513453818

Pamela Anderson

A jak już jesteśmy przy AI to sztuczna inteligencja potrafi generować obrazy ze znanymi osobami, i chyba nawet lepiej jej to idzie niż z anonimowymi. Propmpta sobię nie przypomnę, obrazy generowane przez Stable Diffusion n XL w sierpniu 2023.

Tina Turner

Milla Jovovich

Haile Berry

Ana De Armas

Podobne wpisy