Jak wyświetlać, ustawiać i zarządzać zmiennymi środowiskowymi systemu Linux
|

Jak wyświetlać, ustawiać i zarządzać zmiennymi środowiskowymi systemu Linux

Zmienne środowiskowe systemu Linux są dynamicznymi zmiennymi używanymi przez powłokę i jej procesy potomne. Zmienne środowiskowe definiują różne aspekty związane z działaniem systemu Linux. Na przykład, domyślna powłoka użytkownika jest zdefiniowana w zmiennej SHELL. Podobnie, wielu administratorów używa zmiennej środowiskowej JAVA_HOME=, aby wskazać programom określone wersje Javy w systemie. How to List, Set and Manage…

Deny bad_bot czyli blokowanie botów
|

Deny bad_bot czyli blokowanie botów

Najlepiej znane boty (także: spiders, roboty) to te od Google czy Bing oraz innych wyszukiwarek. Skanują one serwisy internetowe i indeksują, aby potem w wynikach wyszukiwania dany serwis mógł się pojawić. Wykluczenie dostępu botów dla danego serwisu (sklepu internetowego czy strony WWW) oznacza więc, że nie istnieje się w wyszukiwarkach. Są oczywiście sytuacje, kiedy chcemy…

Google Gemini – nowy model sztucznej inteligencji
||

Google Gemini – nowy model sztucznej inteligencji

Gemini to architektura uczenia maszynowego opracowana przez Google AI. Jest to architektura transformatorowa, która jest bardziej wydajna niż inne architektury, takie jak LaMDA. Umożliwia to Gemini przetwarzanie większej ilości danych w krótszym czasie. Dzięki temu Gemini może być używany do bardziej złożonych zadań uczenia maszynowego, takich jak rozpoznawanie obrazów i tłumaczenie języków naturalnych. Gemini składa…

Realities Edge XL – Kilka Linków
|

Realities Edge XL – Kilka Linków

Realities Edge XL i LCM+SDXLTurbo – przykłady i download https://civitai.com/models/129666/realities-edge-xl Prompt: beautiful lady, freckles, big smile, blue eyes, buzzcut hair, dark makeup, hyperdetailed photography, soft light, head and shoulders portrait, cover https://civitai.com/images/4022419 Astria – Models Gallery – Made available by the community https://www.astria.ai/gallery/tunes?branch=sdxl1&sort=recent Best AI Face Generator in 2023 Discover unique, AI-generated faces with groundbreaking…

7 wskazówek i usprawnień komendy sudo dla użytkowników Linuksa

7 wskazówek i usprawnień komendy sudo dla użytkowników Linuksa

Kilka, a konkretnie 7, przydatnych podpowiedzi związanych z komendą sudo znajdziecie w krótkim artykule i poradniku dla użytkowników Linuksa (link na końcu). Znasz sudo, prawda? Musiałeś go kiedyś użyć. Dla większości użytkowników Linuksa jest to magiczne narzędzie, które daje możliwość uruchomienia dowolnego polecenia jako root lub przełączenia się na użytkownika root. Ale to tylko półprawda….

Jak zatrzymać spam w komentarzach WordPress (wbudowane funkcje, wtyczki antyspamowe, Captcha i WAF)
|

Jak zatrzymać spam w komentarzach WordPress (wbudowane funkcje, wtyczki antyspamowe, Captcha i WAF)

Bardzo fajny zbiorczy artykuł z sierpnia 2023 roku. Poniżej tłumaczenie fragmentu wstępu, a pod tłumaczeniem link do całego artykułu w języku angielskim. Wszyscy kochamy WordPressa, ale jedną z frustrujących rzeczy związanych z tą platformą jest konieczność radzenia sobie z dużą ilością spamu w komentarzach. Bez względu na to, jaki rodzaj bloga prowadzi Twoja firma, w…

KOSMOS-2 – wielomodalny LLM (MLLM) od Microsoft
|

KOSMOS-2 – wielomodalny LLM (MLLM) od Microsoft

„Grounding” pomaga modelom uczenia maszynowego odnosić się do przykładów z rzeczywistego świata. Włączenie „groundingu” sprawia, że modele są bardziej wydajne pod względem dokładności i odporności podczas wnioskowania. Pomaga to także zmniejszyć tzw. „halucynacje” w modelach językowych. online demo hosted by HuggingFace https://huggingface.co/spaces/ydshieh/Kosmos-2 Repozytorium https://github.com/microsoft/unilm/tree/master/kosmos-2 #MLLM #Kosmos #Microsoft GPT-4: KOSMOS-2 to Wielomodalny Duży Model Językowy (MLLM)…

LLMOS (alpha) – Linux LLM
|||

LLMOS (alpha) – Linux LLM

llmOS is the Linux of LLMs – providing free, permissionless serving to open-source LLMs for everyone. By devs, for devs. llmOS jest Linuksem LLM – zapewnia darmowy, nie wymagający uprawnień dostęp do najnowocześniejszych LLM o otwartym kodzie źródłowym. Przez programistów, dla programistów. Obecnie sztuczna inteligencja przypomina zamknięte intranety z lat 90. i jest własnością zaledwie…

Linki i notatki SDXL Stable Diffusion XL
||

Linki i notatki SDXL Stable Diffusion XL

How to use Stable Diffusion? Want to learn Stable Diffusion AI? This beginner’s guide is for newbies with zero experience with Stable Diffusion or other AI image generators. You will get an overview of Stable Diffusion and some basic useful tips. https://stable-diffusion-art.com/beginners-guide/ How to use AI image upscaler to improve details AI Image upscaler like…

Faraday.dev – Chat with AI Characters Offline
||

Faraday.dev – Chat with AI Characters Offline

Runs locally. Zero-configuration. Supports Llama 2 & GPU Acceleration. Download Desktop App. Zero Configuration Start chatting right away with a one-click Desktop installer that „just works” out of the box (GPU & Metal acceleration included!). No coding knowledge needed. Own Your Data The AI models that power Faraday are stored 100% locally on your computer….

Fooocus – Generator obrazu SDXL AI lokalnie na komputerze
||

Fooocus – Generator obrazu SDXL AI lokalnie na komputerze

Fooocus is an image generating software (based on Gradio). Fooocus is a rethinking of Stable Diffusion and Midjourney’s designs: Learned from Stable Diffusion, the software is offline, open source, and free. Learned from Midjourney, the manual tweaking is not needed, and users only need to focus on the prompts and images. Fooocus has included and…

hiberfil.sys – deleting and disabling the hibernation file
|

hiberfil.sys – deleting and disabling the hibernation file

Microsoft systems such as Windows 7, 8, or 10 store this memory content to the hiberfil.sys file, which can use several GBs of space depending on the software, system version and type of device you’re using. Windows creates this system memory file even if you never use Hibernate mode or Sleep mode, which also uses…

LM Studio – Discover, download, and run local LLMs
|

LM Studio – Discover, download, and run local LLMs

Źródło/Cytat: Jarek @ https://www.facebook.com/groups/886325572551447/ Uruchom LLM na swoim laptopie, całkowicie offline Korzystaj z modeli za pomocą wbudowanego interfejsu czatu w aplikacji Lokalny serwer API LLM ala OpenAI API Pobierz dowolne kompatybilne pliki modelu z repozytoriów HuggingFace DOWOLNY MODEL LLM:LLaMaFalconMPTStarCoderReplitGPT-Neo-Xggufitp. z repozytorium Hugging Face na lokalnym komputerze z macOS/Win. Minimalne wymagania: Mac z procesorem M1/M2 lub…

Creating a Self-Aware Lara Croft that Plays Tomb Raider
||

Creating a Self-Aware Lara Croft that Plays Tomb Raider

This video may be inaccurate and is made for entertainment. It sums the process of creating an AI that plays Tomb Raider like Lara Croft would. For those that only watch the result you must know this isn’t a live-result, I explain it in the video, the game is paused everytime there is a comment…

Install VSCodium on Ubuntu
|

Install VSCodium on Ubuntu

Not happy with telemetry in VS Code? Install VSCodium, a 100% open source clone of VS Code. It’s basically a clone of the VS Code that removes any signs of telemetry. The telemetry is used for collecting data on the usage of the application. Many developers use it to get an insight on improving their application. Link: https://itsfoss.com/install-vscodium-ubuntu/ Link:…

Wait’s Over: elementary OS 7.1 Releases With a Focus on Privacy
|

Wait’s Over: elementary OS 7.1 Releases With a Focus on Privacy

A new system has been added to the distro that handles the auto-start of applications, and even alerts you when apps are running in the background. The autostart behavior of many core apps such as Calendar, Mail, and Tasks can now be controlled thanks to this new 'Background & Autostart’ portal. The same portal also…

Podstawowa budowa prompta ChatGPT
||

Podstawowa budowa prompta ChatGPT

Jeżeli traktujemy ChatGPT jako asystenta, najczęściej wyróżnia się rolę, zadanie i format jako podstawowe elementy budowy prompta. Domyślna rola ChatGPT to „pomocny asystent”, o czym można się przekonać w Playgroundzie. Jest uniwersalna, ale warto ją precyzować. Naszemu asystentowi należy następnie przypisać zadanie, i aby pomóc mu być bardziej konkretnym, warto zawrzeć kontekst i szczegóły. Do…

Falcon-180B nowy najsilniejszy czatbot open source
||

Falcon-180B nowy najsilniejszy czatbot open source

Nowinka ze świata open source, czyli tych modeli, które można sobie prywatnie i offline odpalać na swoim komputerze. One w sumie dobrze mierzą rozwój AI, bo pokazują, w jakim stopniu społeczeństwo rozumie tę technologię. Falcon-180B ma 180 miliardów paramaterów. Llama 2 (teraz już drugi największy model open source) ma 70 miliardów par. ChatGPT-3.5 ma 175…

Fractalus 1.1 Released
|

Fractalus 1.1 Released

It’s been a few years since 1.0 was released, and in the little spare time I’ve had around major life events and a busy work schedule I’ve been slowly working toward a 1.1 update with some fixes and improvements based on feedback from 1.0’s release, and now 1.1 is finally available! Link: https://www.lsdwa.com Link: https://www.lsdwa.com/projects/fractalus/